Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. prosince 2018
Ohlášky
Petr Borský
02.12.2018 08:49:38

2. 12. 2018 1. neděle adventní (cyklus C)

sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců 2

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. za živou i + rodinu Zerzánovu a Krškovu

11:00 Býšť mše sv. za Františka a Emilii Vohralíkovy a celý rod

14:00 Bělečko mše sv.

 

3. 12. Pondělím. František Xaverský

7:00 Sezemice mše sv.

12:00 – 16:00 služba ve věznici

 

4. 12. úterý; sv. Jan Damašský, sv. Barbora; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Sezemice: náboženství na faře

 

5. 12. středa: 12:00 – 16:00 služba ve věznici

16:30 Býšť adorace a příležitost ke svátosti smíření

17:00 Býšť mše sv. za uzdravení

 

6. 12. čtvrtek; sv. Mikuláš; 7:00 – 11:00 služba ve věznici

14:00 – 16:00 zpovědní služba Pardubice

16:20 Dašice adorace a příležitost ke svátosti smíření

17:00 Dašice mše sv.

 

7. 12. pátek sv. Ambrož; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Sezemice adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce a příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce, poté na faře modlitba sv. růžence a setkání se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce

20:00 sezemice setkání NET FOR God

 

8. 12. Sobota slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

8:00 Sezemice mše sv.

18:00 Kunětice mše sv.

 

9. 12. 2018 2. neděle adventní

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv. za rodinu Barešovu, dceru Jiřinu a vnuka Vladimíra

 

 

Přílohy:
ohsv.1adv18.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“
Touto středou

(26. února) začíná postní období - čas určený vnitřnímu usebrání a duchovní přípravě na Velikonoce.

Oznámení
Výuka náboženství

Býšť - pátek 13:00 na faře

Sezemice - pátek 13:00 na faře