Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. prosince 2018
Ohlášky
Petr Borský
15.12.2018 19:31:42

16. 12. 2018 3. neděle adventní „gaudete“

8:00 Dašice mše sv. za Evu Szabóovou

9:30 Sezemice mše sv. za manžele Sedláčkovy, syna Petra a rodiče z obojí strany

11:00 Býšť mše sv.

 

17. 12. Pondělí 12:00 – 16:00 služba ve věznici „O Sapientia“

17:00 Sezemice příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv.

 

 

18. 12. úterý; 12:00 – 16:00 služba ve věznici „O Adonai“

17:00 Sezemice příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv.

 

19. 12. středa: 12:00 – 16:00 služba ve věznici „O radix Jesse“

16:25 Býšť příležitost ke svátosti smíření

17:00 Býšť mše sv.

 

20. 12. čtvrtek; 12:00 – 16:00 služba ve věznici; „O Clavis David“

17:00 Dašice mše sv.

 

21. 12. pátek; 12:00 – 16:00 služba ve věznici „O Oriens“

17:20 Sezemice adorace a příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice přivítání Betlémského světla

18:00 Sezemice mše sv. za Ilonku Brejchovou, živé a zemřelé členy této rodiny, přijetí do katechumenátu

 

22. 12. Sobota „O Rex Gentium“

7:00 Sezemice rorátní mše svatá

 

18:00 Kunětice mše sv.

 

 

23. 12. 2018 4. neděle adventní (O Emmanuel)

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. k 1. výročí úmrtí paní Věry Půlpánové a jejího manžela a ten celý rod

11:00 Býšť mše sv. za Jiříčka Metelku, Boženu Píšovou, rodinu Kosatíkovu, Chaloupkovu a Soukenkovu

 

 

Poděkování za sobotní úklid kostela.

Prosba o pomoc instalace vánoční výzdoby ve středu 19. 12. v 9 h

 

 

Přílohy:
ohsv.3adv18.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“
Touto středou

(26. února) začíná postní období - čas určený vnitřnímu usebrání a duchovní přípravě na Velikonoce.

Oznámení
Výuka náboženství

Býšť - pátek 13:00 na faře

Sezemice - pátek 13:00 na faře