Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. prosince 2018
Ohlášky
Petr Borský
30.12.2018 09:11:49

30. 12. 2018 neděle: svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.  

11:00 Býšť mše sv.

 

31. 12. pondělí

16:00 Býšť mše sv. na poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku 2019

18:00 Sezemice mše sv. na poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku 2019

23:50 – 00:10 Sezemice: tichá adorace

 

1. 1. 2019 Slavnost Matky Boží, Panny Marie

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv.

 

2. 1. středa pam. sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů, učitelů církve

12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Býšť mše sv.

 

3. 1. čtvrtek; Nejsvětější jméno Ježíš; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Dašice mše sv.

 

4. 1. pátek; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Sezemice adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce

18:00 Sezemice mše sv. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce, poté na faře modlitba svatého růžence a setkání

 

5. 1. Sobota:

8:00 Sezemice mše sv.

13:00 – 16:00 služba ve věznici

18:00 Kunětice mše sv.

 

6. 1. 2019 neděle: Slavnost Zjevení Páně

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.  

11:00 Býšť mše sv.

14:00 Bělečko mše sv.

 

 

Přílohy:
ohsSv.Rodiny18.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“
Touto středou

(26. února) začíná postní období - čas určený vnitřnímu usebrání a duchovní přípravě na Velikonoce.

Oznámení
Výuka náboženství

Býšť - pátek 13:00 na faře

Sezemice - pátek 13:00 na faře