Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. prosince 2022
Ohlášky
Petr Borský
10.12.2022 10:55:40

11. 12. 2022 r. / 3. neděle adventní (A)/ sbírka: na kněžský seminář

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Radima Sokoláře, za rod. Sokolářovou a Neugebeuerovou/

11:00 – Býšť

 

15:00 – Dašice – adventní koncert v kostele: Bohemian Symphony Orchestra Prague

 

 

12. 12. Pondělí

 

 

13. 12. Úterý

 

 

14. 12. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice RORÁTY“

 

 

15. 12. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

16. 12. Pátek

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice RORÁTY“

 

 

17. 12. Sobota

 

08:30 – Sezemice /generální úklid kostela: stavěni betlému a vánočních stromku/

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)/int.za +rodiče Josefa a Marii Brichtový/

 

 

18. 12. 2022 r. / 4. neděle adventní (A)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za rod Reinberku/

11:00 – Býšť /int. za Jiříčka Metelku, Boženu Píšovou, rod. Chaloupkovu, Kosatíkovu a Soukenkovu/

 

17:00 – Býšťadventní koncert v kostele: Koncert Duchovní Hudby:“Adeste Fideles“.

 

RORÁTY v adventní době: Sezemice: středa a pátek v 18:00 hod., srdečně zveme… Roráty (z latinského „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry) představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventní.

PŮLNOČNÍ MŠE SV.: 16:00 – Býšť, 20:00 – Dašice, 22:00 – Sezemice

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu