Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. ledna 2023
Ohlášky
Petr Borský
31.12.2022 15:29:02

01. 01. 2023 r. NeděleSlavnost Matky Boží, Panny Marie

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +tatínka Milana (+70 l.) a zesnulou rodinu Švíkovu/

11:00 – Býšť int. za +P. Zdislava Kalenského (greg.)/

 

 

02.01. Pondělí

 

10:00 – Sezemice /pohřební bohoslužba: +pí Vančurová/

 

 

03.01. Úterý

 

 

04.01. Středa

 

 

05.01. Čtvrtek

 

 

06.01. Pátek Slavnost Zjevení Páně (Tři Králové)

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

07.01. Sobota /1. sobota v měsíci/

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

08. 01. 2023 r. NeděleSvátek Křtu Páně

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

 

 

Přejeme Vám požehnaný Nový Rok,

Víru, naději a lásku po celý Nový Rok 2023.

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu