Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 7. června 2009
Ohlášky
Petr Borský
06.06.2009 23:00:44
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 07. června do 14. června 2009
           
Neděle 07. června 2009                   Slavnost Nejsvětější Trojice                     sv. Robert           
                 
                 
                 
                 
      Sbírka určená "na potřeby diecéze"  
 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
   
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Kotfaldovu a Horákovu
     
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
                 
                 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Kotfaldovu a Horákovu
               
   
   
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
P. Vrbiak 11:30 hod. Sezemice křest Heleny Řezáčové z Týniště nad Orlicí
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Komárov mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 15:00 hod. Platěnice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
Pondělí 08. června 2009               sv. Medard    
                 
                 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na intenci sloužícího 
   
   
   
Úterý 09. června 2009                  sv. Efrém Syrský                            volný den - beze mše svaté                  
                 
                 
P. Vrbiak 14:10 hod. Dašice výuka náboženství ve škole
     
     
 
   
Středa 10. června 2009                  sv. Maxim
   
 
   
   
   
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Býšť výuka náboženství na faře
P. Brousil 14:00 hod. Býšť pohřební mše sv. obětována za zemř. Zdeňku Šolínovou
P. Polívka 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
     
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
   
   
   
   
Čtvrtek 11. června 2009              Slavnost Těla a Krve Páně          Památka sv. Barnabáše, apoštola
 
   
  09.30 hod. Heř. Městec vikariátní setkání kněží  
P. Vrbiak 12:45 hod. Rokytno výuka náboženství ve škole
Vrb.+Brous. 18:00 hod. Dašice mše sv. a následně Eucharistický průvod náměstím ke 4. oltářům
P. Polívka 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. a následně Eucharistický průvod obcí ke 4. oltářům
  v případě příznivého počasí
   
   
Pátek 12. června 2009               sv. Jan Fakunda       
                 
   
P. Vrbiak 11:30 hod. Sezemice výuka náboženství  ve škole - mladší děti
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň tichá adorace  
P. Polívka 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice filmové dokumenty s duchovní tématikou - na faře
 
 
   
   
   
Sobota 13. června 2009                   Památka sv. Antonína z Padova, kněze a učitele církve
 
   
   
     
       
P. Vrbiak 10:00 hod. křest Nicka Zacha z Dvakačovic
P. Teplý + Vrb. 12:00 hod. Litětiny mše sv. u zvoničky - setkání spolužáků po 66 letech
P. Brousil 16:30 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za   
P. Polívka 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za 
   
   
   
   
   
   
             
Neděle 14. června 2009               11. neděle mezidobí                            sv. Anastáz
                 
                 
                 
                 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Janáčkovou a manžela
   
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
   
   
 
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
   
     
 
 
 
Administrátor:                               Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 737 547 761
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan:                                         Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu