Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. července 2009
Ohlášky
Petr Borský
05.07.2009 09:51:02
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 05. července do 12. července 2009
   
     
   
   
   
     
   
     
Neděle 05. července 2009           Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy              
                 
P. Brousil 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Jirouta a celý rod
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Stanislava Vápeníka a rodiče
 
P. Vrbiak 14:00 hod. Komárov poutní mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pondělí 06. července 2009              sv. Marie Gorettiová                                     státní svátek
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 07. července 2009            sv. Wilibald            
  volný den - beze mše svaté
   
   
  beze mše svaté - volný den
   
Středa 08. července 2009          sv. Kilián
   
 
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
               
 
   
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 09. července 2009          sv. Veronika Guilianiová 
                 
                 
                 
 
   
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
             
Pátek 10. července 2009          sv. Amálie     
                 
                 
   
   
     
   
   
P. Brousil 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
 
   
Sobota 11. července 2009           Svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy
                 
     
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice křest Kateřiny Hynkové  
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za 
       
   
   
Neděle 12. července 2009           15. neděle v mezidobí / sv. Jan Qualbert          
                 
                 
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za prof. Zdeňka Knauteho
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
                    
   
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františku Lédrovou, manžela, snachu 
   
   
 
   
   
  Růženu a celý rod  
   
 
   
Oznámení: 
 
   
 
 
                 
                 
Administrátor:                               Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:                 Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu