Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. července 2009
Ohlášky
Petr Borský
11.07.2009 20:44:39
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. července do 19. července 2009
   
Neděle 12. července 2009            15. neděle v mezidobí / sv. Jan Qualbert          
Neděle 15. února 2009                     6. neděle v mezidobí                               sv. Jiřina        
                 
 
   
 
   
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za prof. Zdeňka Knauteho
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za živé a zemř. rodu Matušů 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františku Lédrovou, manžela, snachu 
 
                           
  a Marii Kabrhelovou  
  Růženu a celý rod  
   
   
 
   
   
   
   
   
   
Pondělí 13. července 2009            sv. Jindřich
                 
 
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
   
   
Úterý 14. července 2009              bl. Hroznata a sv. Kamil de Lellis                           
   
  beze mše svaté - volný den
 
   
   
     
   
 
 
     
     
     
Středa 15. července 2009              Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
                 
 
 
   
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)  
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  17:00 hod. Sezemice mše sv. se ruší
   
Čtvrtek    
   
Čtvrtek  
   
Čtvrtek 16. července 2009              Panna Maria Karmelská
                 
                 
   
 
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
     
 
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
     
Pátek 17. července 2009              bl. Česlav a sv. Hyacint
                 
   
   
   
   
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
   
P. Polívka 16:30 hod. Horní Roveň tichá adorace  
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 16:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice filmové dokumenty s duchovní tématikou - na faře
   
   
Sobota 21. února 2009                    sv. Petr Damiani
   
 
   
   
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
       
   
Sobota 18. července 2009            sv. Emilián
     
   
P. Brousil 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za  
 
   
Neděle 19. července 2009            16. neděle v mezidobí / sv. Makrina
                 
                 
                 
                 
   
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Stanislava Sčensného
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jarmilu Bartošovou, rodiče a bratra
 
   
                 
Oznámení: 
     
   
   
     
 
 
   
 
     
 
   
   
                 
Administrátor:                             Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:               Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu