Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. srpna 2009
Ohlášky
Petr Borský
31.07.2009 22:25:27
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 02. srpna do 09. srpna 2009
   
Neděle 02. srpna 2009                    18. neděle v mezidobí / sv. Eusebius z Vercelli a sv. Petr Julián Eymard 
 
 
 
 
 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemř. Emila Reinberka, rodiče a ten celý rod
   
 
 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za (intence neobsazena)
   
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Havránka a rodiče
 
   
 
   
 
 
 
 
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Platěnice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
   
   
   
   
   
 
     
Pondělí 03. srpna 2009                  sv. Lydie
                 
     
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
   
   
Úterý 04. srpna 2009                 Památka sv. Jana Marie Vianneye          
 
 
  beze mše svaté - volný den
   
Středa 05. srpna 2009                 Posvěcení římské baziliky Panny Marie
                 
                 
   
P. Brousil 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  18:00 hod. Sezemice mše sv. se ruší
 
 
   
   
   
   
Čtvrtek 06. srpna 2009                Svátek Proměnění Páně
 
 
   
 
   
P. Brousil 17:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
 
   
   
   
   
   
   
Pátek 07. srpna 2009                    sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové
                 
   
 
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
       
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
     
P. Brousil 17:30 hod. Sezemice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
 
 
   
 
                 
                 
                 
                 
Sobota 08. srpna 2009                 Památka sv. Dominika, kněze 
 
 
   
   
   
P. Brousil 11:00 hod. Sezemice křest Natálky Kopecké
P. Brousil 14:00 hod. Dašice křest Helenky Rackové a Siručkové
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za   
P. Brousil
 
 
   
   
   
Neděle 09. srpna 2009                  19. neděle v mezidobí / Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže 
                 
                 
 
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Knauteovou
   
j. Kylar 10:00 hod. Dašice bohoslužba slova + sv. přijímání
   
   
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Zdenu Zbudilovou, manžela, syna Pavla a celý 
                           
                  rod
 
     
 
   
     
     
     
   
   
     
     
     
   
   
 
     
   
   
   
Oznámení: P. Milan Vrbiak je od 05. srpna do 24. srpna 2009 čerpat řádnou dovolenou.
                    
     
 
Administrátor:                          Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:            Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu