Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. března 2009
Ohlášky
Petr Borský
29.03.2009 22:14:20
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 29. března do: Květné neděle 2009
   
Neděle 29. března 2009                5. neděle postní                              bl. Ludolf
 
 
 
 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Borovcovou, manžela a oboje rodiče
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)  
P. Polívka 10:00 hod. Moravany mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu a Štěpánkovu                
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
   
 
   
 
 
 
 
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Platěnice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
   
   
   
   
   
P. Polívka 14:00 hod. Ředice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
Pondělí 30. března 2009                sv. Jan Klimak           
                 
     
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
     
Úterý 31. března 2009               bl. Balbína                               Volný den - beze mše svaté                
P. Vrbiak 14:10 hod. Dašice výuka náboženství se ruší z důvodu nemoci vyučujícího
 
Středa 01. dubna 2009               sv. Makarius
                 
                 
P. Vrbiak 12:30 hod. Býšť výuka náboženství na faře se ruší z důvodu nemoci vyučujícího
P. Brousil 16:30 hod. Býšť křížová cesta, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  18:00 hod. Sezemice mše sv. se ruší z důvodu nemoci kněze
 
 
   
   
   
Čtvrtek 02. dubna 2009               sv. František z Pauly
 
 
P. Vrbiak 12:45 hod. Rokytno výuka náboženství se ruší z důvodu nemoci vyučujícího
P. Brousil 17:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
 
   
   
   
   
   
Pátek 03. dubna 2009                   sv. Nikita
                 
P. Vrbiak 11:30 hod. Sezemice výuka náboženství se ruší z důvodu nemoci vyučujícího
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň křížová cesta, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Polívka 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
   
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
 
 
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice filmové dokumenty s duchovní tématikou - na faře
                 
Sobota 04. dubna 2009                sv. Izidor                 
 
 
  Bělečko mše sv. přesunuta na 18. dubna 2009 
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice křížová cesta, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:30 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za 
 
P. Polívka 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za 
   
                 
     
Neděle 05. dubna 2009                 Květná neděle                              sv. Vincenc Ferreský        
                 
      Sbírka "Plošné pojištění (1)"    
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
P. Brhel 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
   
P. Brhel 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jaroslava Brandejse, manželku a rodiče
                           
  z obojí strany  
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
 
 
   
   
   
 
 
   
   
   
P. Polívka 14:00 hod. Komárov mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 15:00 hod. Platěnice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
     
   
   
Oznámení: Pozvánka pro děti a jejich rodiče do "velikonoční dílny", která se otevře v sobotu
04. dubna ve 14 hodin na faře v Sezemicích. Dílna se uzavře v 17 hodin.  
S přechodem na letní čas se mění začátky bohoslužeb.      
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan:                                         Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu