Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. dubna 2009
Ohlášky
Petr Borský
18.04.2009 15:18:38
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 19. dubna do 26. dubna 2009
   
Neděle 19. dubna 2009                    2. neděle velikonoční                    sv. Ema, sv. Lev IX.
Neděle 15. února 2009                     6. neděle v mezidobí                               sv. Jiřina        
                 
 
   
  Dnes po mši sv. je sčítání účastníků bohoslužeb. 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za živé a zemř. rodu Matušů 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Půhonnou a manžela
 
                           
  a Marii Kabrhelovou  
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
 
   
   
   
   
Pondělí 20. dubna 2009                  sv. Hugo 
                 
 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
Úterý 21. dubna 2009                    sv. Anselm                               volný den - beze mše svaté
  14:10 hod. Dašice výuka náboženství  ve škole odpadá
 
 
   
 
 
 
   
   
   
Středa 22. dubna 2009                    sv. Leonid
                 
  12:30 hod. Býšť výuka náboženství  ve škole odpadá
 
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka  18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)  
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  17:00 hod. Sezemice mše sv. se ruší
   
     
   
   
   
Čtvrtek 23. dubna 2009                    Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
                 
                 
  12:45 hod. Rokytno výuka náboženství  ve škole odpadá
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
     
 
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
     
Pátek 24. dubna 2009                     sv. Jiří, sv. Fidel ze Sigmaringy
                 
P. Vrbiak 11:30 hod. Sezemice výuka náboženství  ve škole - mladší děti
P. Polívka  17:30 hod. Horní Roveň tichá adorace  
 
   
P. Polívka 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
   
P. Polívka 16:30 hod. Horní Roveň tichá adorace  
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 16:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Plačkovu, Koľšovskou, Kuchárovu, 
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice filmové dokumenty s duchovní tématikou - na faře
       
       
Sobota 21. února 2009                    sv. Petr Damiani
                 
 
   
  za všechny živé a zemřelé a za uzdravení p. Anastázie Koľšovské
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice filmové dokumenty s duchovní tématikou - na faře
   
Sobota 25. dubna 2009                 Svátek sv. Marka, evangelisty
P. Brousil 16:30 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za  
P. Vrbiak 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za 
   
Neděle 26. dubna 2009                   3. neděle velikonoční                        sv. Richarius      
                 
                 
                 
  Sbírka určená k: "Návštěva sv. Otce"  
P. Brousil 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Alenu Pultarovou
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Beniše, celý rod a rodinu Štěpánkovu
 
   
Oznámení:  P. Jakub Polívka bude ve dnech od 26. IV. do 03. V. 2009 čerpat řádnou dovolenou.    
 
   
 
     
 
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu