Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. dubna 2009
Ohlášky
Petr Borský
25.04.2009 15:13:19
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 26. dubna do 03. května 2009
           
Neděle 26. dubna 2009                  3. neděle velikonoční                        sv. Richarius      
                 
                 
                 
      Sbírka určená k: "Návštěva sv. Otce"  
P. Brousil 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Alenu Pultarovou
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Havránka a rodiče
                           
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť poutní mše sv. obět. za Josefa Beniše, celý rod a rodinu Štěpánkovu
                           
   
                           
   
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
   
   
                 
     
     
Pondělí 27. dubna 2009                sv. Zita    
                 
                 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na intenci sloužícího 
   
   
Úterý 28. dubna 2009                   sv. Petr Chanel, sv. Ludvík Maria Grignion z Mont.     volný den - beze mše svaté                  
                 
                 
P. Vrbiak 14:10 hod. Dašice výuka náboženství ve škole
     
     
 
Středa 29. dubna 2009        Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy    
   
 
   
   
   
P. Brousil 16:30 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  18:00 hod. Horní Roveň mše sv. zrušena
     
   
  18:00 hod. Sezemice mše sv. zrušena
   
   
   
   
   
   
Čtvrtek 30. dubna 2009               sv. Zikmund, sv. Pius V.
 
   
P. Brousil 17:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
 
   
   
Pátek 01. května 2009               sv. Josef Dělník       
                 
   
P. Vrbiak  17:30 hod. Horní Roveň tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 17:30 hod. Sezemice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice filmové dokumenty s duchovní tématikou - na faře
 
 
   
   
   
Sobota 02. května 2009                   Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 
 
   
   
     
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 16:30 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za   
P. Brousil 18:00 hod. Bělečko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za 
   
   
   
   
   
   
             
Neděle 03. května 2009                4. neděle velikonoční            Svátek sv. Filipa a Jakuba
                 
                 
                 
      Sbírka určená na: "Bohoslovci"    
P. Vrbiak 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rody Kořínků a Filipů
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za  
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Ježka, rodiče a sestru       
   
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
   
   
 
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Komárov mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 15:00 hod. Platěnice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
Oznámení:  V měsíci květnu budou po mši svaté pravidelně "Májové pobožnosti"   
 
 
 Administrátor:                              Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 737 547 761
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan:                                         Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu