Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. května 2009
Ohlášky
Petr Borský
02.05.2009 22:29:42
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 03. května do 10. května 2009
   
Neděle 03. května 2009                4. neděle velikonoční            Svátek sv. Filipa a Jakuba
                 
                 
                 
      Sbírka určená pro: "Bohoslovci"    
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rody Kořínků a Filipů
   
 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Ježka, rodiče a sestru       
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
                 
   
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Komárov mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 15:00 hod. Platěnice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
Pondělí 04. května 2009                  sv. Florián
                 
                 
   
       
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 05. května 2009                 sv. Gothard                                 volný den - beze mše svaté 
P. Vrbiak 14:10 hod. Dašice výuka náboženství  ve škole 
 
     
 
P. Brousil 16:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
             
Středa 06. května 2009               sv. Jan Sarkandr
                 
                 
                 
P. Vrbiak 12:30 hod. Býšť výuka náboženství na faře
   
   
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
               
P. Polívka  18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil  
 
 
Čtvrtek 07. května 2009              sv. Benedikt II.
                 
                 
 
  09:30 hod. Holice vikariátní setkání kněží  
P. Vrbiak 12:45 hod. Rokytno výuka náboženství ve škole 
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
                 
       
       
       
                 
   
   
     
Pátek 08. května 2009              Panna Maria, Prostřednice všech milostí
                 
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň tichá adorace
P. Polívka 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
   
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice filmové dokumenty s duchovní tématikou - na faře
     
Sobota 09. května 2009              sv. Hermus        
P. Brousil 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za 
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za 
   
   
   
   
Neděle 10. května 2009                  5. neděle velikonoční                  sv. Izidor z Madridu, sv. Job
                 
                 
                 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Karla Čelouda a rodiče  
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
                           
   
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
 
   
 
 
   
   
   
 
 
   
     
   
Oznámení:  V sobotu 16. V. 09 zveme na pěší pouť z Býště do Bělečka. V 15 hod. mše sv. v Býšti,  
 
 
kolem 18. hodiny bude májová pobožnost v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Bělečku.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu