Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. května 2009
Ohlášky
Petr Borský
29.05.2009 19:16:14
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. května do 07. června 2009
   
Neděle 31. května 2009      Slavnost Seslání Ducha svatého / Svátek Navštívení Panny Marie              
Neděle 15. února 2009                     6. neděle v mezidobí                               sv. Jiřina        
                 
 
   
 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brhel 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Karla Spitzera, rodiče a rodinu Horáčkovu 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za živé a zemř. rodu Matušů 
P. Polívka 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Annu Rambouskovou a celý rod
P. Duda 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Bisovy
 
                           
  a Marii Kabrhelovou  
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
P. Kvasnička 13:00 hod. Kunětice křest Veroniky Slezákové ze Srchu
   
   
   
   
   
   
Pondělí 01. června 2009                 Památka sv. Justina, mučedníka 
                 
 
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
   
Úterý 02. června 2009                  sv. Marcelin a Petr                            volný den - beze mše svaté
P. Vrbiak 14:10 hod. Dašice výuka náboženství  ve škole 
   
   
     
   
 
 
     
     
     
Středa 03. června 2009                   Památka sv. Karla z Lwangy a jeho druhů, mučedníků
                 
P. Vrbiak 12:30 hod. Býšť výuka náboženství na faře
 
P. Vrbiak 16:30 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  18:00 hod. Horní Roveň mše sv. zrušena
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)  
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  17:00 hod. Sezemice mše sv. se ruší
   
     
   
   
   
Čtvrtek 04. června 2009                   sv. František Caracciolo
                 
                 
P. Vrbiak 12:45 hod. Rokytno výuka náboženství ve škole
P. Vrbiak 17:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
     
 
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
     
Pátek 05. června 2009                    Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
                 
P. Vrbiak 11:30 hod. Sezemice výuka náboženství  ve škole - mladší děti
P. Vrbiak  17:00 hod. Horní Roveň tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
 
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 17:30 hod. Sezemice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
   
P. Polívka 16:30 hod. Horní Roveň tichá adorace  
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 16:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice filmové dokumenty s duchovní tématikou - na faře
   
   
Sobota 21. února 2009                    sv. Petr Damiani
   
 
   
   
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice filmové dokumenty s duchovní tématikou - na faře
   
Sobota 06. června 2009                sv. Norbert
P. Brousil 18:00 hod. Bělečko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 16:30 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za  
P. Polívka 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za 
   
Neděle 07. června 2009                     Slavnost Nejsvětější Trojice / sv. Robert           
                 
                 
                 
  Sbírka určená "na potřeby diecéze"  
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. spojená se křtem Helenky Řezáčové
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Kotfaldovu a Horákovu
 
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Komárov mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 15:00 hod. Platěnice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
     
 
 
   
 
     
 
   
Administrátor:                             Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:               Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:     Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Přílohy:
bohoslužby_od_16června.xls
bohoslužby_od_16června.xls

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu