Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. ledna 2009
Ohlášky
Petr Borský
23.01.2009 22:19:31
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. ledna do 01. února 2009
   
Neděle 25. ledna 2009                        3. neděle mezidobí              Svátek obrácení sv. Pavla        
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Holice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Stanislava Bačinu, manželku Annu, syna
   
  syna Stanislava, dceru Marii a ostatní příbuzné zemřelé
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována na intenci sloužíciho
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
                 
   
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
Pondělí 26. ledna 2009                      Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů        
                 
                 
   
       
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 27. ledna 2009                     sv. Anděla Mericiová                      Volný den - beze mše svaté 
P. Vrbiak 14:10 hod. Dašice výuka náboženství  ve škole 
 
     
 
P. Brousil 16:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
             
Středa 28. ledna 2009                   Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve  
                 
                 
                 
P. Vrbiak 12:30 hod. Býšť výuka náboženství na faře
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
                 
  17:00 hod. Horní Roveň mše sv. se ruší
   
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)  
P. Brousil  
   
   
Čtvrtek 29. ledna 2009                 sv. Sulpicius
                 
                 
P. Vrbiak 12:45 hod. Rokytno výuka náboženství ve škole
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
       
       
       
                 
   
   
     
Pátek 30. ledna 2009                  sv. Martina
                 
P. Polívka 16:00 hod. Horní Roveň tichá adorace  
P. Polívka  17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
   
             
P. Vrbiak 16:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  18:00 hod. Sezemice promítání filmového dokumentu "Nemějte strach z Ducha svatého"
  spojeného s diskusí - na faře - NET FOR GOT
Sobota 31. ledna 2009                  Památka sv. Jana Boska, kněze              
P. Brousil 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za 
 
P. Brousil 17:30 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za 
   
   
   
Neděle 01. února 2009                   4. neděle mezidobí                           sv. Pionius 
                 
                 
                 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. za Anežku Vyhnálkovou, manžela Františka a jejich předky
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
                           
   
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
 
   
 
 
   
   
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Komárov mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 15:00 hod. Platěnice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
     
Oznámení: Dne 30. ledna neproběhne na ZŠ v Sezemicích výuka náboženství z důvodu jednodenních  Dne 30. ledna 2009 z důvodu jednodenních pololetních prázdnin neproběhne výuka      
   náboženství na ZŠ v Sezemicích.  
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu