Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. února 2009
Ohlášky
Petr Borský
31.01.2009 10:06:16
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 01. února do 08. února 2009
   
Neděle 01. února 2009                   4. neděle mezidobí                           sv. Pionius 
 
   
 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodiče Šotkowskich, bratry Antonína
  a Stanislava a úmysl dárce  
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. za Anežku Vyhnálkovou, manžela Františka a jejich předky 
   
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
 
   
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
                           
   
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
   
   
   
   
P. Brousil 14:00 hod. Komárov mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 15:00 hod. Platěnice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
     
Pondělí 02. února 2009                Svátek Uvedení Páně do chrámu      Hromnice - žehnání svíček   
                 
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována na intenci sloužícího 
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na intenci sloužícího 
P. Tomkiewicz 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na intenci sloužícího 
   
   
Úterý 03. února 2009                    sv. Blažej, sv. Ansgar                       Svatoblažejské požehnání ve mši sv.  
                 
P. Vrbiak 14:10 hod. Dašice výuka náboženství  ve škole 
     
     
P. Vrbiak 16:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na intenci sloužícího 
Středa 04. února 2009                    sv. Ondřej Corsini
   
 
P. Brousil 12:30 hod. Býšť výuka náboženství na faře
   
   
P. Vrbiak 15:30 hod. Býšť tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za všechny známé kněze dárce 
P. Polívka  17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
   
   
   
   
Čtvrtek 05. února 2009                Památka sv. Agáty, panny a mučednice
 
P. Vrbiak 12:45 hod. Rokytno výuka náboženství ve škole
P. Brousil 16:30 hod. Dašice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
   
Pátek 06. února 2009                 Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků         
                 
P. Vrbiak 11:30 hod. Sezemice výuka náboženství  ve škole - mladší děti
P. Vrbiak 16:00 hod. Horní Roveň tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 16:30 hod. Sezemice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice filmové dokumenty s duchovní tématikou - na faře
     
     
               
               
Sobota 07. února 2009                     sv. Richard
 
P. Brousil 15:30 hod. Kunětice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za 
P. Vrbiak 17:30 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
                 
   
   
                 
                 
Neděle 08. února 2009                 5. neděle mezidobí        sv. Jeroným Emiliani, sv. Josefina Bakhita, ct. Mlada
                 
                 
                 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Boženu Seidlovou, manžela, Dagmar 
  Seidlovou a celý rod  
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
     
     
   
   
   
     
 
 
 
 
 
 
                 
                 
 
 
                 
 Administrátor:                              Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 737 547 761
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan:                                         Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu