Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 8. března 2009
Ohlášky
Petr Borský
07.03.2009 22:40:00
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 08. března do 15. března 2009
       
Neděle 08. března 2009                  2. neděle postní                           sv. Jan z Boha 
   
   
 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Sestru Marii Loretu Kašnou  
                             
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Sestru Marii Loretu Kašnou  
                           
   
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
                           
   
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
   
   
     
     
     
Pondělí 09. března 2009               sv. Františka Římská      
     
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na intenci sloužícího 
   
   
Úterý 10. března 2009                  sv. Jan Ogilvie                      
     
P. Vrbiak 14:10 hod. Dašice výuka náboženství  ve škole 
     
     
 
Středa 11. března 2009                  sv. Eulogius z Kordoby
   
 
P. Vrbiak 12:30 hod. Býšť výuka náboženství na faře se ruší z důvodu pohřební mši sv. v Sezem.
   
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice pohřební mše sv. obětována za zemřelou Alenou Lehkou  
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobs.), od 15.30 h - křížová cesta 
  17:00 hod. Býšť zasedání farní rady na faře   
P. Polívka  17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
     
   
  17:00 hod. Sezemice mše sv. se ruší z důvodu zas. farní rady v Býšti
   
   
   
   
   
   
Čtvrtek 12. března 2009               sv. Kvirin
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. kněží účastnících se vikariátního setkání
P. Vrbiak 12:45 hod. Rokytno výuka náboženství na faře se ruší z důvodu vikariátní schůze v Sezem.
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobs.), od 16.30 h - křížová cesta 
 
   
   
Pátek 13. března 2009               sv. Patricie       
     
P. Vrbiak 11:30 hod. Sezemice výuka náboženství  ve škole - mladší děti
P. Polívka 16:00 hod. Horní Roveň tichá adorace, od 16.30 h - křížová cesta
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobs.), od 16.20 h - křížová cesta 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice filmové dokumenty s duchovní tématikou - na faře
 
 
   
   
   
Sobota 14. března 2009                   sv. Matylda
 
   
P. Brousil 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obět. za …, od 15.30 h - křížová cesta   
P. Vrbiak 17:30 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
   
   
   
   
   
   
Neděle 15. března 2009               3. neděle postní                               sv. Longin
         
         
         
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. za kněze Josefa Uhlíře, p. Josefa Svobodu, Josefa Sedlaříka,
   
  manželku, syna a rodiče z obojí strany,za zemř. maminku, bratra a duše v očist.
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa a Františku Kosinovy a oba rody                  
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
   
   
 
   
Oznámení: Dne 11. března 2009 v 17 hod. je zasedání farní rady z Býště na faře.
 
 
 Administrátor:                              Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 737 547 761
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan:                                         Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu