Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. března 2009
Ohlášky
Petr Borský
14.03.2009 22:41:55
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. března do 22. března 2009
   
Neděle 15. března 2009               3. neděle postní                               sv. Longin
         
         
         
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. za kněze Josefa Uhlíře, p. Josefa Svobodu, Josefa Sedlaříka,
   
                  manželku, syna a rodiče z obojí strany
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa a Františku Kosinovy a oba rody                  
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
                 
   
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
     
Pondělí 16. března 2009                  sv. Heribert        
     
     
   
       
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 17. března 2009                 sv. Patrik                             Volný den - beze mše svaté 
P. Vrbiak 14:10 hod. Dašice výuka náboženství  ve škole 
 
     
 
P. Brousil 16:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
             
Středa 18. března 2009               sv. Cyril Jeruzalemský
     
     
     
P. Vrbiak 12:30 hod. Býšť výuka náboženství na faře
   
P. Brousil 16:00 hod. Býšť vigílní mše sv. se slavnosti sv, Josefa (intence neobsazena) 
       
P. Polívka  17:00 hod. Horní Roveň vigílní mše sv. se slavnosti sv, Josefa (intence neobsazena) 
   
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice vigílní mše sv. se slavnosti sv, Josefa (intence neobsazena) 
P. Brousil  
 
 
Čtvrtek 19. března 2009              Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
     
     
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. se slavnosti sv, Josefa (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 12:45 hod. Rokytno výuka náboženství ve škole odpadá z důvodu hospitaliz. v nemocnici
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobs.)
     
       
       
       
           
   
   
     
Pátek 20. března 2009               sv. Archip
     
P. Vrbiak 11:30 hod. Sezemice výuka náboženství ve škole odpadá z důvodu hospitaliz. v nemocnici
     
P. Polívka 16:00 hod. Horní Roveň od 16.00 h - křížová cesta a následně tichá adorace, 
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
     
       
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobs.), od 16.20 h - křížová cesta 
  18:00 hod. Sezemice filmové dokumenty s duchovní tématikou - na faře je zrušeno
     
       
Sobota 21. března 2009               bl. Serapion        
 
P. Brousil 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za 
   
P. Polívka 17:30 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za 
         
         
         
         
Neděle 22. března 2009                  4. neděle postní                           sv. Epafrodit 
     
     
     
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Kunert 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Havránka a rodiče
                             
     
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
     
   
     
   
   
     
     
     
   
   
       
         
     
Oznámení: příští neděli v Sezemicích a Dašicích po mši sv. bude před kostelem nabízen "Misijní koláč".
Lze tak přispět libovolnou peněžnou částkou na misie. Štědrým dárcům dopředu srdečně "Pán Bůh zaplať.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu