Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. listopadu 2008
Ohlášky
Petr Borský
01.11.2008 10:54:36
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 02. listopadu do 09. listopadu 2008
       
Neděle 02. listopadu 2008     31. neděle v mezidobí   Vzpomínka na všechny věrné zemřelé                    
 
   
  "Sbírka na charitu"  
P. Polívka  09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl papeže
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl papeže
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl papeže
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl papeže
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za všechny věrné zemřelé
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za všechny věrné zemřelé
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována za všechny věrné zemřelé
P. Brousil 14:00 hod. Komárov mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 15:00 hod. Platěnice mše sv. obětována za všechny věrné zemřelé
P. Vrbiak 15:00 hod. Ráby mše sv. obětována za farníky svěřených farností
     
     
Pondělí 03. listopadu 2008          sv. Martin de Porres           
     
P. Vrbiak 16.00 hod. Kostěnice mše sv. obětována za všechny věrné zemřelé
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny věrné zemřelé (hřbitovní kaplička)
   
   
Úterý 04. listopadu 2008            Památka sv. Karla Boromejského, biskupa       Beze mše sv. - volný den 
P. Vrbiak 13:00 hod. Dašice výuka náboženství  ve škole - mladší děti
   
Středa 05. listopadu 2008            sv. Zachariáš a Alžběta     
   
 
P. Vrbiak 12:30 hod. Býšť výuka náboženství na faře
   
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka  17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
   
Čtvrtek 06. listopadu 2008           sv. Leonard         
 
P. Vrbiak 12:45 hod. Rokytno výuka náboženství ve škole
P. Brousil 16:30 hod. Dašice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Pátek 07. listopadu 2008          sv. Wilibrord         
     
P. Vrbiak 11:30 hod. Sezemice výuka náboženství  ve škole - mladší děti
P. Vrbiak 16:00 hod. Horní Roveň tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 16:30 hod. Sezemice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice filmové dokumenty s duchovní tématikou - na faře
   
     
     
Sobota 08. listopadu 2008          sv. Gottfried            
 
P. Vrbiak 15:30 hod. Kunětice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za ..
P. Brousil 16:00 hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována za .. 
P. Vrbiak 17:30 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za ..
         
Neděle 09. listopadu 2008     32. neděle v mezidobí    Svátek Posvěcení lateránské baziliky
         
         
         
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za manžele Ježkovy, syna, dceru a bratra katechetu
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Ráby mše sv. obětována za všechny věrné zemřelé
     
 
 
 Administrátor:                              Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 737 547 761
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu