Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. listopadu 2008
Ohlášky
Petr Borský
15.11.2008 10:33:24
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 16. listopadu do 23. listopadu 2008
   
Neděle 16. listopadu 2008            33. neděle mezidobí                sv. Markéta Skotská, sv. Gertruda       
 
 
 
 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Františka Pultara a manželku
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Volfovu a Ročkovu
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Žeravíkovu a Polákovu
                           
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
 
   
P. Brousil 11:00 hod. Vysoké CHv. mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
 
   
   
   
Pondělí 17. listopadu 2008            Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice            
     
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 18. listopadu 2008           Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
P. Vrbiak 14:10 hod. Dašice výuka náboženství ve škole
             
P. Brousil 13:30 hod. Býšť pohřební mše sv. obětována za zemř. p. Kamenickou
   
Středa 19. listopadu 2008           sv. Mechtilda z Helfty    
     
     
P. Vrbiak 12:30 hod. Býšť výuka náboženství na faře
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice pohřební mše svatá obětována za zemřelou
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
   
Čtvrtek 20. listopadu 2008          sv. Felix z Valois  
 
P. Vrbiak 12:45 hod. Rokytno výuka náboženství ve škole
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 21. listopadu 2008            Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě           
     
P. Vrbiak 11:30 hod. Sezemice výuka náboženství ve škole - mladší děti
P. Polívka 16:00 hod. Horní Roveň tichá adorace  
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 16:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  18:00 hod. Sezemice promítání filmového dokumentu "HRANT DINK"  
  spojeného s diskusí - na faře - NET FOR GOT
  spojeného s diskusí - na faře - NET FOR GOT
   
Sobota 22. listopadu 2008           Památka sv. Cecílie, panny a mučednice                   
 
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platnosti obětována za .. 
P. Brousil 17:30 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za ..
 
   
Neděle 23. listopadu 2008                              Slavnost Ježíše Krista Krále
     
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Kateřinu Krpatovou, manžela, dva syny
  a zetě Josefa  
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy a celý rod
                           
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
 
 
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu