Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. listopadu 2008
Ohlášky
Petr Borský
24.11.2008 10:24:52
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 23. listopadu do 30. listopadu 2008
   
Neděle 23. listopadu 2008                                Slavnost Ježíše Krista Krále
     
 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv.za Kateřinu Krpatovou, manžela, dva syny a zetě Josefa
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy a celý rod
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy a celý rod
                           
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
Pondělí 24. listopadu 2008              Slavnost sv. Klimenta I., hlavního patrona diecéze      
       
Mons. Duka 09:30 hod. Hr. Králové pontifikální mše sv. v katedrále Sv. Ducha 
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 25. listopadu 2008               sv. Kateřina Alexandrijská           
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. patrona kostela obětována za farnost 
P. Vrbiak 14:10 hod. Dašice výuka náboženství  ve škole
   
   
Středa 26. listopadu 2008                sv. Silvestr Guzzolini
     
P. Vrbiak 12:30 hod. Býšť výuka náboženství na faře
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
     
   
   
   
Čtvrtek 27. listopadu 2008                sv. Virgil         
     
 
P. Vrbiak 12:45 hod. Rokytno výuka náboženství ve škole
   
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 28. listopadu 2008                sv. Mansuet
     
P. Vrbiak 11:30 hod. Sezemice výuka náboženství  ve škole - mladší děti
 
   
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 13:30 hod. Komáropv pohřební mše sv. obětována za zemřelého Jiřího Bosáka 
P. Vrbiak 16:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice filmové dokumenty s duchovní tématikou - na faře
 
       
Sobota 29. listopadu 2008              sv. Saturnin
       
 
P. Brousil 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za .. 
P. Vrbiak 17:30 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za ..
   
   
Neděle 30. listopadu 2008               1. neděle adventní                       sv. Ondřej
     
  "Sbírka na plošné pojištění"  
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Drašnara a manželku
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
Oznámení: Na příští neděli si sebou přineste na mši sv. adventní věnce k posvěcení
   
 
     
Na faru do Sezemic  zveme děti v sobotu 29. 11. v 13.30hod. Budeme společně zhotovovat adventní věnce.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu