Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. listopadu 2008
Ohlášky
Petr Borský
29.11.2008 19:24:31
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 30. listopadu do 07. prosince 2008
       
Neděle 30. listopadu 2008           1. neděle adventní                       sv. Ondřej
 
   
"Sbírka na plošné pojištění"         svěcení adventních věnců
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Kateřinu Starinskou
   
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Drašnara a manželku
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Ráby mše sv. obětována za farníky svěřených farností
     
     
Pondělí 01. prosince 2008           sv. Edmund Kampián       
     
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 02. prosince 2008             sv. Bibiána                            Volný den - beze mše svaté 
     
P. Vrbiak 14:10 hod. Dašice výuka náboženství  ve škole 
     
Středa 03. prosince 2008             Památka sv. Františka Xaverského, kněze  
   
 
P. Vrbiak 12:30 hod. Býšť výuka náboženství na faře
   
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka  17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
   
   
   
Čtvrtek 04. prosince 2008            sv. Jan Damašský, sv. Barbora    
 
P. Vrbiak 12:45 hod. Rokytno výuka náboženství ve škole
P. Brousil 16:30 hod. Dašice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Pátek 05. prosince 2008           sv. Sába         
     
P. Vrbiak 11:30 hod. Sezemice výuka náboženství  ve škole - mladší děti
P. Vrbiak 16:00 hod. Horní Roveň tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 16:30 hod. Sezemice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice filmové dokumenty s duchovní tématikou - na faře
     
     
         
Sobota 06. prosince 2008               sv. Mikuláš
 
P. Vrbiak 15:30 hod. Kunětice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za ..
P. Brousil 16:00 hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována za .. 
P. Vrbiak 17:30 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
   
   
         
         
Neděle 07. prosince 2008           2. neděle adventní                         sv. Ambrož
         
         
         
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Zdeňku Peškovou
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. za Františka Mandyse, bratra Josefa, rodiče a rod Šťástků
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Komárov tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 14:00 hod. Komárov mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 15:00 hod. Platěnice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
   
 
 
 
 
 
 
   
   
Oznámení: V neděli 7. prosince se uskuteční adventní koncert ZUŠ z Holic ve 13.30 hod. v kostele 
                    Nejsvětější Trojice v Sezemicích a v 15.30 hod v kostele sv. Jiří v Býšti.
     
 Administrátor:                              Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 737 547 761
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan:                                         Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu