Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 7. prosince 2008
Ohlášky
Petr Borský
05.12.2008 20:11:44
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 07. prosince do 14. prosince 2008
   
Neděle 07. prosince 2008                  2. neděle adventní                      sv. Ambrož
                 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
  13:30 hod. Sezemice ADVENTNÍ KONCERT  ZUŠ HOLICE
P. Vrbiak 13:30 hod. Komárov tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 14:00 hod. Komárov mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 15:00 hod. Platěnice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
     
   
     
  15:30 hod. BÝŠŤ ADVENTNÍ KONCERT  ZUŠ HOLICE
Pondělí 08. prosince 2008              Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu     
                 
P. Brousil 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 13:30 hod. Býšť pohřební mše sv. obětována za zemř. p. Petříkovou
  17:00 hod. Býšť CHARITATIVNÍ ADVENTNÍ KONCERT PRO OČI NA DLANI
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  18:00 hod. Sezemice CHARITATIVNÍ ADVENTNÍ KONCERT PRO OČI NA DLANI
Úterý 09. prosince 2008               sv. Valerie                        Volný den - beze mše svaté 
  volný den - beze mše svaté
   
P. Vrbiak 14:10 hod. Dašice výuka náboženství  ve škole 
Středa 10. prosince 2008                 sv. Julie a Eulálie
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Býšť výuka náboženství na faře
P. Polívka  17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)  
Čtvrtek 11. prosince 2008                sv. Damas I.              
                 
P. Vrbiak 12:45 hod. Rokytno výuka náboženství ve škole
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
VUS Pardubice 18:30 hod.   předvánoční koncert VUS z Pardubic.
Pátek 12. prosince 2008              sv. Jana Františka de Chantal             
                 
                 
   
   
P. Polívka  16:00 hod. Horní Roveň tichá adorace  
P. Polívka  17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Vrbiak 16:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
CHEMIN-NEUF 18:00 hod. Sezemice promítání filmového dokumentu "VNITŘNÍ UZDRAVENÍ"
  spojeného s diskusí - na faře - NET FOR GOT
Sobota 13. prosince 2008               Památka sv. Lucie, panny a mučednice
                 
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za ..
P. Vrbiak 17:30 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za ..
   
Neděle 14. prosince 2008                3. neděle adventní                      sv. Jan od Kříže
                 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za živou i zemř. rodinu Prauzovou
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
                    
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za živé i mrtvé z rodiny Černíkovy a Pospíšilovy
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
     
 
   
Oznámení: 
   
 
Sbírky na plošné pojištění činily: Sezemice  1 467.-, Dašice  1 106.-, Hor. Roveň   984.-, Býšť  2 450.- 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu