Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. prosince 2008
Ohlášky
Petr Borský
13.12.2008 16:50:00
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 14. prosince do 21. prosince 2008
   
Neděle 14. prosince 2008               3. neděle adventní                     sv. Jan od Kříže
     
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za živou i zemřelou rodinu Prauzovu
P. Brhel 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za živou i zemřelou rodinu Wimrů 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za živé i mrtvé z rodiny Černíkovy a Pospíšilovy
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za živé i mrtvé z rodiny Černíkovy a Pospíšilovy
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
Pondělí 15. prosince 2008            sv. Valerián
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Kunětice pohřební mše sv. za zemřelou paní Vášovou
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
     
   
Úterý 16. prosince 2008           sv. Adelhaida                            Volný den - beze mše svaté 
               
P. Vrbiak 14:10 hod. Dašice výuka náboženství  ve škole 
 
   
Středa 17. prosince 2008            sv. Lazar
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Býšť výuka náboženství na faře
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
  17:00 hod. Býšť vánoční pásmo koled a písní dětí ze ZŠ Rokytno  
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)  
   
Čtvrtek 18. prosince 2008            sv. Rufus a Zosim
  10:00 hod. Dašice vánoční koledování dětí ze ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 12:45 hod. Rokytno výuka náboženství ve škole
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 19. prosince 2008            bl. Urban 
P. Vrbiak 11:30 hod. Sezemice výuka náboženství  ve škole - mladší děti
P. Vrbiak 15:00 hod. Horní Roveň tichá adorace  
P. Vrbiak 16:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
     
  18:00 hod. Hor.Roveň vánoční pásmo koled a písní dětí ze ZŠ Horní Roveň  
P. Brousil 16:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Sobota 20. prosince 2008             sv. Dominik
   
P. Brousil 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za zemřelého Josefa Brichtu
P. Vrbiak 17:30 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za ..
   
   
     
           
   
   
Neděle 21. prosince 2008                4. neděle adventní                    sv. Petr Kanisius               
P. Polívka  09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Kožnarovu a Novotných
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Šolína, sestru Pavlínu a rodiče 
   
                 
  z obojí strany  
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
   
     
     
     
Oznámení: 
 
   
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu