Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. prosince 2008
Ohlášky
Petr Borský
20.12.2008 16:53:53
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. prosince do 28. prosince 2008
   
Neděle 21. prosince 2008           4. neděle adventní                        sv. Petr Kanisius 
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Holice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Kožnarovu a Novotných
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Šolína, sestru Pavlínu a rodiče 
   
                 
  z obojí strany  
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
Pondělí 22. prosince 2008             sv. Servul        
                 
                 
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 23. prosince 2008            sv. Jan Kentský                           Volný den - beze mše svaté 
 
 
             
Středa 24. prosince 2008          Štědrý den - večerní mše z vigilie Slavnosti Narození Páně               
                 
                 
                 
P. Polívka 17:00 hod. Platěnice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Večeřovu a Kolínovu
               
P. Polívka 21:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Vrbiak 22:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 24:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Brousil  
   
Čtvrtek 25. prosince 2008          Slavnost Narození Páně               1. svátek vánoční 
                 
                 
P. Vrbiak 08:00 hod. Kunětice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Zímu, rodiče z obojí strany a rod  
                 Mandysů  
   
  16:00 hod. Sezemice vánoční hra u jesliček - pěvecký sbor Rolnička při ZŠ Sezemice
   
     
Pátek 26. prosince 2008          Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka          2. svátek vánoční
                 
P. Brousil 08:00 hod. Kunětice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Miroslava a Marii Kafkovy a rodiče z obojí strany
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Bisovou, manžela a celý rod
   
Sobota 27. prosince 2008          Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty                 
P. Brousil 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za .. 
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za ..
                 
Neděle 28. prosince 2008            Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa        
                 
                 
                 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jaroslava Brandejse, manželku a rodiče
                           
  z obojí strany  
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
     
   
     
   
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu