Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. prosince 2008
Ohlášky
Petr Borský
27.12.2008 22:50:12
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 28. prosince 2008 do 04. ledna 2009
   
Neděle 28. prosince 2008              Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa        
 
 
 
 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jaroslava Brandejse, manželku a rodiče
                           
  z obojí strany  
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
   
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
   
     
     
     
Pondělí 29. prosince 2008            sv. Tomáš Becket            
                 
P. Brousil 16:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Úterý 30. prosince 2008           sv. Evžen                      
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
             
   
P. Brousil 16:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Středa 31. prosince 2008           sv. Silvestr I.   
                 
                 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Rudolfa Malého a za rodinu Malých, 
  Štěpánkových, a Kozákových  
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována na poděkování a prosbu o Boží pomoc do nového 
  roku  
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na poděkování za milosti obdržené v tomto obč. r.
 
P. Vrbiak 23:30 hod. Sezemice poděkování za milosti obdržené v tomto roce, požehnání farnostem do nového r.
   
   
Čtvrtek 01. ledna 2009                Slavnost Matky Boží,  Panny Marie       nový občanský rok     
 
P. Brousil 08:00 hod. Kunětice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
Pátek 02. ledna 2009                     Památka sv. Basila Velikého a Ŕehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
                 
P. Vrbiak 16:00 hod. Horní Roveň tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 16:30 hod. Sezemice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
       
     
     
   
Sobota 03. ledna 2009                  sv. Jenovéfa                 
 
P. Vrbiak 15:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za ..
P. Brousil 16:00 hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována za .. 
P. Vrbiak 17:30 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za ..
   
  17:30 hod. Sezemice vánoční benefiční koncert      
     
Neděle 04. ledna 2009                  2. neděle po Narození Páně                 bl. Angela z Foligna
                 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. (liturgie ze slavnosti Tří Králů)
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
                           
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. (liturgie ze slavnosti Tří Králů)
   
 
 
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Komárov možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 14:00 hod. Komárov mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 15:00 hod. Platěnice mše sv. (liturgie ze slavnosti Tří Králů)
     
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu