Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14.října
Ohlášky
Petr Borský
13.10.2007 09:55:39
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 14. října   do: 21. října 2007
     
Neděle 14. října 2007 sv.Kalist I.                                         28. neděle v mezidobí          
P. Vrbiak 07:30hod. Kunětice mše sv.obětována za Františka Spitzera a manželku 
P. Polívka o9:00hod. Horní Roveň mše sv.obětována za Martu a Františka Novákovy 
P.Brousil o9:00hod. Sezemice mše sv.obětována na úmysl rod. Klobušických 
P. Vrbiak 10:00hod. Dašice mše sv.obětována za rodiny Hokovy a Čermákovy  
P.Brousil 11:00hod. Býšť mše sv.obětována za rodinu Faltysovu a Navrátilovu
P. Polívka 11:00hod. Moravany mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
     
Pondělí 15. října 2007 sv. Terezie od Ježíše
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Úterý 16. října 2007 sv. Hedvika, sv. Markéta Marie Alacoque     volný den - beze mše svaté
 
Středa 17. října 2007 sv. Ignác Antiochijský
P.Brousil 12:15hod. Býšť výuka náboženství na faře
P.Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího   
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv.obětována za Karla Vobrátilka a rodiče   
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Čtvrtek 18. října 2007                                             svátek sv. Lukáše
P. Vrbiak 12:45hod. Dašice výuka náboženství na Základní škole v Dašicích
P.Brousil 18:00hod. Dašice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Pátek 19. října 2007 sv. Izák Jogues a druhové, sv. Pavel od Kříže         
P. Vrbiak 12:30hod. Sezemice výuka náboženství na Základní škole v Sezemicích
P. Polívka 16:00hod. Horní Roveň tichá adorace spojená s příležitostí ke svátosti smíření  
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Brousil 17:00hod. Sezemice tichá adorace spojená s příležitostí ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv.obětována za mládež vikariátu  
P. Vrbiak 19:00hod. Sezemice Vikariátní večer mládeže na faře, katecheze: "Dobro a Zlo"
       
Sobota 20. října 2007 sv. Irena
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností  
 
Neděle 21. října 2007  sv. Hilarion                        29. neděle v mezidobí          
  "sbírka na MISIE"  
P. Polívka 07:30hod. Kunětice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Brousil o9:00hod. Horní Roveň mše sv. za Josefa Shejbala, manželku, syna, zetě a duše v očistci  
P. Vrbiak o9:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Polívka 10:00hod. Dašice mše sv.obětována za Marii Koubkovou  
P. Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv.obětována za Ladislava Štěrovského, manželku a celý rod  
P.Brousil 11:00hod. Moravany mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
     
Oznámení:  Příští neděli se uskuteční sbírka na MISIE .
administrátor Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1  tel:466931904 mob:737547761
výpomocný duchovní Mgr.Martin Brousil, 533 22 Býšť 70  mob:608 982 813 
kaplan Mgr.Jakub Polívka    Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň    mob:604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu