Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28.října
Ohlášky
Petr Borský
27.10.2007 17:12:19
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň, 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 28. října. do: 04. listopadu 2007
     
Neděle 28. října 2007       svátek sv. Šimona a Judy           30. neděle v mezidobí          
P.Brousil 07:30hod. Kunětice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Vrbiak o9:00hod. Horní Roveň za Helenu Rytrnskou, manžela, Annu Podermenskou a celý ten rod
P. Polívka o9:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Brousil 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Mlčochovu a Vlasákovu
P. Polívka 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Málkovou, manžela a rodiče z obojí str.
P. Vrbiak 11:00hod. Moravany mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
Pondělí 29. října 2007 sv. Narcis
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
Úterý 30. října 2007 sv. Marcel      volný den - beze mše svaté
b.Dominik 18:30hod. Hradec Kr. výroční mše sv.v kapli sv. Klimenta k posvěcení katedrály Sv.Ducha
Středa 31. října 2007 sv. Wolfgang
P.Brousil 12:15hod. Býšť výuka náboženství na faře
P.Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
Čtvrtek 01. listopadu 2007                     SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
P. Vrbiak 12:45hod. Dašice výuka náboženství na Základní škole v Dašicích
P.Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Vrbiak 15:00hod. Dašice tichá adorace a možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00hod. Dašice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za Josefa a Kateřinu Teplých a syna Jiřího 
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
     
Pátek 02. listopadu 2007       Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
P. Vrbiak 12:30hod. Sezemice výuka náboženství na Základní škole v Sezemicích
P. Polívka 16:00hod. Býšť tichá adorace a možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Polívka 17:00hod. Býšť mše sv.obětována dle určení sloužícího 
P. Vrbiak 16:00hod. Horní Roveň tichá adorace a možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za duše v očistci 
P.Brousil 16:00hod. Sezemice tichá adorace a možnost přistoupení ke svátosti smíření
P.Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle určení sloužícího 
P.Brousil 18:00hod. Sezemice hovory o víře podle Katechismu katolícké církve - na faře
       
Sobota 03. listopadu 2007 sv.Martin de Porres
P.Brousil 16:00hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována za 
P. Polívka 17:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za 
Neděle 04. listopadu 2007  sv. Karel Boromejský           31. neděle v mezidobí          
P. Polívka 07:00hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Polívka 07:30hod. Kunětice mše sv.obětována za Václava Vondrouše a manželku 
P. Polívka o9:00hod. Sezemice mše sv.obětována za farníky svěřených farností
P.Brousil o9:00hod. Horní Roveň mše sv. za Jozefa Svatoně, manželku, vnuka Otíka a dvojí rodiče
P. Polívka 10:00hod. Dašice mše sv. za Marii Šmahovou,manžela Františka a celý rod
P.Brousil 11:00hod. Býšť mše sv. za manžele Ježkovy, syna a dceru
P.Brousil 15:00hod. Platěnice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
Oznámení: Sbírky na misie činily: Sezemice-2 310, Kunětice-2 190, Býšť-6 014, Dašice-1 240, Horní Roveň-708,
výpomocný duchovní Mgr.Martin Brousil, 533 22 Býšť 70  mob:608 982 813 
zodpovědný zastupující:  Mgr.Jakub Polívka  Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň  mob:604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu