Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. července 2022
Ohlášky
Petr Borský
30.07.2022 10:44:09

 

31. 07. 2022 r. / 18. Neděle v mezidobí / (C)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice

11:00 – Býšť /int. za uzdravení a obnovu Církve/

 

 

01. 08. Pondělí

 

 

02. 08. Úterý

 

 

03. 08. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

04. 08. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

05. 08. Pátek /1. pátek v měsíci/

 

17:00 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

06. 08. Sobota /1. sobota v měsíci/ - Svátek Proměnění Páně

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

 

11:00 – Sezemice (křestní bohoslužba: „Odile“ Helena Vyhnálková)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

07. 08. 2022 r. / 19. Neděle v mezidobí / (C)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Dionyze Kopečka a rodiče z obojí strany/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Zbudilovu, manžela, syna Pavla a za +členy rodiny Hiršlovy/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu