Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. září 2022
Ohlášky
Petr Borský
24.09.2022 10:36:44

 

25. 09. 2022 r. / 26. Neděle v mezidobí / (C)/

/int. za +Mariannu B. (25. greg.)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. na poděkování za 54 l. manželství, o zdraví, Boží požehnání pro rodiny Matušů, Trtkovy, Bezouškovy a Pastorovy/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Bekovu/

 

 

26. 09. Pondělí

/int. za +Mariannu B. (26. greg.)/

 

 

27. 09. Úterý

/int. za +Mariannu B. (27. greg.)/

 

 

28. 09. Středa (Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa)

 

09:30 – Sezemice /int. za Václava Košku, za živé i zemřelé členy rod. Koškových, Michalů, Šerčikových/

11:00 – Býšť /int. za +Mariannu B. (28. greg.)

16:30 – Mnětice (kaple sv. Václava)poutní mše sv. ze slavnosti

 

 

29. 09. Čtvrtek

/int. za +Mariannu B. (29. greg.)/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. na úmysl dárce: viz diář/

 

 

30. 09. Pátek

/int. za +Mariannu B. (30. greg.)/

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za +Karola Havčarika/

 

 

01. 10. Sobota /1. sobota v měsíci/

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

08:30 – Sezemice – generální úklid kostela a kapličky na hřbitově

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. za +Annu Paverovou/

 

 

02. 10. 2022 r. / 27. Neděle v mezidobí / (C)/ 1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za Václava Novotného, manželku, syna a za +Františka Novotného a celý rod/

11:00 – Býšť

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu