Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13.ledna
Ohlášky
Petr Borský
11.01.2008 22:32:32
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice,  Horní Roveň. 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 14. ledna   do: 20. ledna 2008
     
Neděle 13. ledna 2008                      Svátek křtu Páně        sv. Hilarius z Poitiers
         
P. Polívka 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Vrbiak 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za farníky svěřených farností 
P. Brousil 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (neobsazena intence) 
P. Polívka 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (neobsazena intence) 
P. Brousil 11:00hod. Býšť mše sv. za Františka Holečka, rodiče, celý rod a rod Mandysů
P. Vrbiak 11:00hod. Moravany mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
      končí Vánoční období
Pondělí 14. ledna 2007          sv. Sáva Srbský 
P. Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
     
Úterý 15. ledna 2007          sv. Pavel Poustevník    Volný den - beze mše svaté
       
Středa 16. ledna 2007          sv. Marcel I. 
P. Vrbiak 12:15hod. Býšť výuka náboženství na faře
P. Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 16:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována za jednotu křesťanů 
         
Čtvrtek 17. ledna 2007          památka sv. Antonína opata  
P. Vrbiak 12:45hod. Dašice výuka náboženství ve škole
P. Brousil 17:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
       
Pátek 18. ledna 2007          památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
P. Vrbiak 12:30hod. Sezemice  výuka náboženství ve škole
P. Polívka 12:30hod. Horní Roveň  výuka náboženství ve škole
P. Polívka 16:00hod. Horní Roveň  tichá adorace s možností přistoupení ke svátosti smíření
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň  mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 16:30hod. Sezemice  tichá adorace s možností přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 17:00hod. Sezemice  mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00hod. Sezemice  hovory o víře podle Katechismu katolické církve - na faře
           
Sobota 19. ledna 2008          sv. Márius a Marta a jejich synové
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
       
     
Neděle 20. ledna 2008              2. neděle v mezidobí                sv. Fabián a Šebestián
         
P. Vrbiak 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Brousil 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Polívka 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (neobsazena intence) 
P. Vrbiak 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (neobsazena intence) 
P. Polívka 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za: (neobsazena intence) 
P. Brousil 11:00hod. Moravany mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
       
Oznámení:        
Administrátor:           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 737 547 761 
Výpomocný duchovní: Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813 
Kaplan:                         Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mobil: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu