Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27.ledna
Ohlášky
Petr Borský
26.01.2008 23:40:30
 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 27. ledna   do: 03. února 2008
     
Neděle 27. ledna 2008                 3. neděle mezidobí             sv. Anděla Mericiová     
P. Vrbiak 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Brousil 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Vrbiak 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího   
P. Vrbiak 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za rod. Hokovy a Čermákovy 
P. Brousil 11:00hod. Býšť mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího
       
Pondělí 28. ledna 2008              Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
     
Úterý 29. ledna 2008              sv. Sulpicius             Volný den - beze mše svaté
       
Středa 30. ledna 2008              sv. Martina 
P. Vrbiak 12:15hod. Býšť výuka náboženství na faře
P. Vrbiak 15:30hod. Býšť možnost přistoupení k svátosti smíření 
P. Vrbiak 16:00hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  17:30hod. Býšť zasedání farní rady v Býšti na faře
  16:00hod. Horní Roveň mše sv. zrušena
P. Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
         
Čtvrtek 31. ledna 2008              Památka sv. Jana Boska, kněze  
P. Vrbiak 12:45hod. Dašice výuka náboženství ve škole
P. Brousil 16:30hod. Dašice možnost přistoupení k svátosti smíření 
P. Brousil 17:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  18:30hod. zasedání farní rady z Dašic na faře v Sezemicích
         
Pátek 01. února 2008            sv. Pionius    První pátek v měsíci
P. Vrbiak 16:30hod. Horní Roveň tichá adorace s možností přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 16:00hod. Sezemice tichá adorace s možností přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  18:30hod. zasedání farní rady z Horní Rovně na faře v Sezemicích
           
Sobota 02. února 2008              Svátek Uvedení Páně do chrámu  / Hromnice    
P. Brousil 16:00hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
       
     
Neděle 03. února 2008                4. neděle v mezidobí             sv. Blažej, sv. Ansgar (Oskar)
      Udílení Svatoblažejského požehnání ve mších sv.
P. Vrbiak 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Brousil 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Vrbiak 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Vrbiak 10:00hod. Dašice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Brousil 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za Blaženu Seidlovou, manžela, Dagmar Seidlovou
      Ladislava Seidla a celý rod
P. Brousil 15:00hod. Platěnice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
Administrátor:           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 737 547 761 
Výpomocný duchovní: Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813 
Kaplan:                         Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mobil: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu