Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2721.JPG
Mše sv. začne co nevidět
Prožíváme...
Advent
„Připravme cestu Pánu, vyrovnejme mu stezky.“