Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2721.JPG
Mše sv. začne co nevidět
Prožíváme...
Velikonoční dobu
„Aleluja, aleluja, aleluja“