Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2723.JPG
Už zní první tóny
Prožíváme...
Advent
„Připravme cestu Pánu, vyrovnejme mu stezky.“