Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2726.JPG
Mše sv. začíná slavnostním vstupem
Prožíváme...
Advent
„Připravme cestu Pánu, vyrovnejme mu stezky.“