Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2738.JPG
Kyrie eleison
Prožíváme...
Advent
„Připravme cestu Pánu, vyrovnejme mu stezky.“