Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2739.JPG
Z kůru se nese slavnostní zpěv gloria
Prožíváme...
Advent
„Připravme cestu Pánu, vyrovnejme mu stezky.“