Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2774.JPG
Český rozhlas nahrává zpvěv sanctus
Prožíváme...
Advent
„Připravme cestu Pánu, vyrovnejme mu stezky.“