Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2779.JPG
Eucharistická modlitba
Prožíváme...
Advent
„Připravme cestu Pánu, vyrovnejme mu stezky.“