Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2790.JPG
Poděkování a květiny na závěr
Prožíváme...
Advent
„Připravme cestu Pánu, vyrovnejme mu stezky.“