Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2796.JPG
Také otec biskup si odveze knížku o historii farnosti
Prožíváme...
Advent
„Připravme cestu Pánu, vyrovnejme mu stezky.“