Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2798.JPG
Závěrečné požehnání
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“