Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2805.JPG
Mohutná dohra
Prožíváme...
Advent
„Připravme cestu Pánu, vyrovnejme mu stezky.“