Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2809.JPG
Ještě rozhovor s hlavním strůjcem oslav
Prožíváme...
Advent
„Připravme cestu Pánu, vyrovnejme mu stezky.“