Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2810.JPG
Před koncertem byla možnost zakoupit knížku
Prožíváme...
Advent
„Připravme cestu Pánu, vyrovnejme mu stezky.“