Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2811.JPG
Otec Martin nastupuje k promluvě na zahájení koncertu
Prožíváme...
Velikonoční dobu
„Aleluja, aleluja, aleluja“