Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2813.JPG
Ani zde nemůže chybět pamětihodná publikace
Prožíváme...
Advent
„Připravme cestu Pánu, vyrovnejme mu stezky.“