Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2817.JPG
Dirigent Tomáš Židek dokázal o každé skladbě poutavě pohovořit
Prožíváme...
Velikonoční dobu
„Aleluja, aleluja, aleluja“