Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2818.JPG
Krátké mariánské rozjímání před Magnificat od Šimona Brixiho
Prožíváme...
Advent
„Připravme cestu Pánu, vyrovnejme mu stezky.“