Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2821.enh.JPG
Magnificat anima mea Dominum
Prožíváme...
Advent
„Připravme cestu Pánu, vyrovnejme mu stezky.“